Samstarfssamningur Hagvangs og Lífs og sálar.

Í dag undirrituðum við hjá Hagvangi samstarfssamning við sálfræðistofuna Líf og Sál í tengslum við Siðferðisgáttina. Í samningnum felst að Hagvangur mun vísa þeim málum, sem koma í gegnum Siðferðisgáttina og eru þess eðlis að það þurfi að fara fram formleg athugun á einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi eða  annarskonar ofbeldi, til Lífs og sálar óski viðkomandi fyrirtæki með Siðferðisgátt starfrækta eftir tilvísun. 

 

Siðferðisgáttin hefur það að markmiði að styrkja stoðir góðrar vinnustaðamenningar með því að bjóða starfsmönnum fyrirtækja að koma á framfæri beint til óháðs teymis innan Hagvangs ef þeir verða fyrir óæskilegri háttsemi á vinnustað. Sérhæft ráðgjafateymi innan Hagvangs mun annast þau mál sem koma upp í gegnum Siðferðargáttina og er fyllsta trúnaðar gætt á milli ráðgjafateymisins og viðkomandi aðila. Hagvangur hefur hlotið viðurkenningu frá Vinnueftirlitinu sem ráðgefandi um sálfélagslega áhættuþætti á vinnustöðum.  

Líf og sál sálfræðistofa, hefur sinnt athugunum á málum er snúa að einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og ofbeldi á vinnustöðum frá árinu 2002 og hafa því mikla reynslu af slíkum málum. Líf og Sál hefur hlotið viðurkenningu frá Vinnueftirlitinu sem ráðgefandi aðili um sálfélagslega áhættuþætti á vinnustöðum.  

 

Samstarf þetta mun styrkja þjónustu Siðferðisgáttarinnar enn frekar þar sem gætt er að faglegum vinnubrögðum við úrvinnslu allra mála og hlökkum við mikið til samstarfsins

 

 

 


 

til baka