VIRK - Atvinnulífstengill

Óskum eftir að ráða fjölhæfan, líflegan og metnaðarfullan einstakling í starf atvinnulífstengils. Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils er að virkja fyrirtæki og stofnanir atvinnulífsins til að taka ríkan þátt í starfsendurhæfingu og auðvelda þannig endurkomu til vinnu eftir veikindi eða slys.

Helstu verkefni

 • Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í starfsendurhæfingu
 • Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
 • Samstarf við þverfagleg teymi m.a. með þátttöku í fundum og öflun og miðlun upplýsinga
 • Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
 • Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendurhæfingu stuðning og samtvinna þannig starfendurhæfingarferilinn við atvinnuþátttökuna

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Metnaður, frumkvæði og fagmennska
 • Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
 • Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
 • Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Hlutverk VIRK
Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
 

Umsóknarfrestur til: 25. janúar 2018
Sækja um