Sérfræðingur - VIRK

Við leitum að öflugum sérfræðingi með þekkingu á tölfræði og gagnavinnslu auk menntunar og reynslu sem nýtist við þróun og rannsóknir á sviði starfsendurhæfingar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfið felur í sér verkefni á sviði gagnagreininga, rannsókna og þróunar í samvinnu við sérfræðinga VIRK og annarra fagaðila

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, lýðheilsu eða
heilsuhagfræði
• Reynsla og þekking á tölfræði og gagnagreiningu
• Reynsla og þekking á faraldsfræðilegum rannsóknum er mikill kostur
• Þekking á endurhæfingu, heilbrigðis- og félagsþjónustu eða vinnumarkaði er kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 03. júní 2017
Sækja um