Sérfræðingur í gæðamálum - Framleiðslufyrirtækið Akraborg

Framleiðslufyrirtækið Akraborg eftir að ráða metnaðarfullan sérfræðing til starfa við gæðamál. Viðkomandi mun bera ábyrgð á þróun, eftirliti og framkvæmd gæðamála.

 

Starfssvið

 • Gæðaeftirlit með framleiðslu fyrirtækisins
 • Eftirlit með viðhaldi og þróun gæðakerfis fyritækisins
 • Umsjón með rannsóknarstofu og mælingum í framleiðslusal
 • Innri og ytri úttektir og eftirfylgni ábendinga
 • Umsjón með að umbúðarmerkingar standist reglugerðir
 • Upplýsingagjöf og fræðsla til starfsmanna

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af starfi gæðamála, eða sambærilegra starfa, mikill kostur
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku (bæði í ræðu og riti)
 • Frumkvæði, drifkraftur og góð hæfni til að starfa sjálfstætt
 • Reynsla á QMS kerfum kostur
 • Góð hæfni á sviði upplýsingatækni

Nánari upplýsingar veita Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is og Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur til: 20. ágúst 2018
Sækja um