Samskiptastjóri - Veðurstofa Íslands

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf samskiptastjóra. Samkiptastjóri ber m.a. ábyrgð á að setja upp og innleiða samskiptastefnu stofnunarinnar, framfylgja henni með faglegumvinnubrögðum og nútíma tækni.  Starfið heyrir undir Skrifstofu forstjóra og mun viðkomandi sitja í framkvæmdaráði stofnunarinnar.

 

Meginhlutverk

 • Ábyrgð á verkefnum og verkferlum tengdum samskiptum við ytri og innri aðila þar með talið verkferlum og leiðbeiningum er tengjast samskiptum í atburðum
 • Ábyrgð á upplýsingamiðlun stofnunarinnar þ.m.t. hvaða miðlar eru notaðir, samnýting þeirra, hagnýting nýrrar tækni og hvernig best er að ná til einstakra markhópa
 • Heldur utan um formleg innlend og alþjóðleg tengslanet stofununarinnar auk þess að halda utan um samskipti við innlenda og erlenda samstarfs- og hagsmunaaðila
 • Heldur utan um samskipti við fjölmiðla og skipulagningu viðburða á vegum stofnunarinnar
 • Fylgist með þróun á sviði samskiptastjórnunar og sinnir faglegri ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi: s.s. fjölmiðla-, samskipta-, markaðs- og eða upplýsingafræði
 • Framhaldsmenntun æskileg
 • Haldgóð reynsla af fjölmiðlun, samskiptastjórnun, upplýsinga- og eða markaðs- og kynningarmálum
 • Afburða hæfni til að miðla upplýsingum í gegnum mismunandi samskiptamiðla
 • Afburða hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður og hæfni til að leiða verkefni og hópa
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Skipulög vinnubrögð
   

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá stofnuninni taka mið af þessum gildum.

 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 110 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór, jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun upplýsinga. Starfsemin fer fram á eftirtöldum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði, Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra. Veðurstofan heldur á aðild Íslands að þremur alþjóðlegum stofnunum auk þess að hafa sterkt tengslanet við erlenda og innlenda samstarfs- og hagsmunaaðila. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands nýtur mikils traust í samfélaginu. Mikilvægt er að viðhalda því trausti sem  verður m.a. gert með því að vinna eftir framsækinni samskiptastefnu.

 

Upplýsingar veita; 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is

 

Umsóknarfrestur til: 27. nóvember 2017
Sækja um