Mannauðs- og fræðslustjóri - Íbúðalánasjóður

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða mannauðs- og fræðslustjóra. Hlutverk mannauðs- og fræðslustjóra er að efla og þróa mannauð Íbúðalánasjóðs, samskipti og starfsumhverfi starfsmanna. Mannauðs- og fræðslustjóri starfar á skrifstofu forstjóra og situr jafnframt í framkvæmdastjórn.

Starfssvið

 • Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar í anda stefnu Íbúðalánasjóðs
 • Stuðla að traustri fyrirtækjamenningu sem byggir á gildum sjóðsins – frumkvæði, ábyrgð, samvinna
 • Ráðgjöf við stjórnendur við innleiðingu árangurs- og ánægjumælikvarða á sviði mannauðsmála og innleiðingu breytinga innan sjóðsins
 • Ábyrgð á gerð, kynningu og framkvæmd fræðsluáætlunar
 • Ráðgjöf til stjórnenda um fræðslu- og endurmenntunaráætlun starfsmanna og stjórnenda
 • Ráðgjöf til starfsmanna og stjórnenda vegna þjálfunar- og starfsþróunarmála
 • Yfirumsjón með þróun og framkvæmd reglubundins frammistöðumats fyrir starfsmenn og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun er skilyrði sem og framhaldsmenntun, sem æskilegt er að sé á sviði stjórnunar-, vinnusálfræði eða mannauðsmála
 • Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun, starfsþróunarverkefnum og breytingastjórnun er kostur
 • Leiðtogahæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
 • Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og árangursmiðuð nálgun verkefna

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga, lána og greiningum á húsnæðismarkaði til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 27. mars 2017
Sækja um