Húsvörður - í miðbæ Reykjavíkur

Húsvörður óskast til starfa í fjölbýlishúsi í miðbæ Reykjavíkur.   Um 50% starf er að ræða. 

Við leitum að traustum laghentum manni til að annast þetta starf af alúð og kostgæfni.  Góð vinnuaðstaða, s.s. skrifstofa og lagerhúsnæði. 

Íbúð fylgir ekki starfinu.  

 

Helstu verkefni:

 • Daglegt eftirlit og umsjón með sameign húsanna í þyrpingunni, fylgjast með húsinu gæta þess að daglegur umgangur og umferð um bílageymslur og aðrar sameiginlegar vistarverur sé með eðlilegum hætti.
 • Reglulegt eftirlit með húsvörslukerfum á sameiginlegum svæðum og kveðja til fagaðila þegar þess er þörf. Ef fyrirsjáanlegt er að um fjárfreka viðgerð sé að ræða ber að hafa samráð við hússtjórn.
 • Regluleg yfirferð gagna frá eftirlitsmyndavélum og leit að myndskeiðum ef upp koma atvik sem leita þarf upplýsinga um kerfinu.
 • Reglulegt eftirlit með aðgangskortakerfi, afhending lyklakorta að fyrir útihurðir húsanna og fjarstýringar fyrir bílhúsahurðir. Umsjón með og uppfærsla gagnagrunns yfir afhent lyklakort og fjarstýringar.
 • Eftirlit með að þrif séu með þeim hætti sem samið er um.
 • Annast þrif á bílahúsum þannig að þau séu til fyrirmyndar og settum reglum sé framfylgt.
 • Hirða rusl og annað lauslegt í garði kringum húsið, sópa stéttar, slá grasfleti og hreinsa beð. Að vori skal í samráði við stjórn húsfélagsins fá garðyrkjumann til að fara yfir garðinn, planta nýjum gróðri og fleira sem nauðsynlegt er talið.
 • Annast eftirlit með sorpgeymslum.
 • Fylgjast með og sjá til þess að snyrtilegt sé í hjólageymslum.
 • Eftirlit með verktökum og þjónustuaðilum sem starfa fyrir húsfélagið, s.s. ræstingarþjónusta og aðilum sem samið er við um reglulegt viðhald og eftirlit kerfa hússins.
 • Húsvörður sinnir aðeins vinnu fyrir húsfélagið og þeim verkum sem hússtjórn felur honum en ekki verkum fyrir einstaka íbúðareigendur.
 • Vinnutími er að jafnaði 20 klst. á viku. Ef kalla þarf húsvörð út utan venjulegs vinnutíma vegna sérstakra aðstæðna sem kalla á starfskrafta hans skal greiða sérstaklega fyrir það, enda séu reikningar þar að lútandi áritaðir af formanni eða gjaldkera.  

Upplýsingar um starfið veita:

Guðjón Svansson, ráðgjafi.  gudjon@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir, ráðgjafi. geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur til: 22. apríl 2018
Sækja um