Framkvæmdastjóri - Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins

Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins óska eftir að ráða öflugan framkvæmdastjóra. Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins eru fræðslusetur og sinna sí- og endurmenntun, meistaraskóla og grunnnámi rafiðnaðar. Félögin eru í eigu SART og RSÍ.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur
• Fjármál
• Mannauðsmál
• Þróun og nýsköpun í fræðslustarfi
• Kynninga- og markaðsmál
• Gæðamál

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking á íslensku skólakerfi kostur
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Skipulögð og lausnamiðuð nálgun
• Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 18. mars 2018
Sækja um