Framkvæmdastjóri eftirlits þvert á markaði - Fjármálaeftirlitið

Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna störfum framkvæmdastjóra á eftirlitssviði.   Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðsins, annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og ber ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila og samstarfsstofnanir.

Sviðið skiptist í tvær deildir, annars vegar lagalegt eftirlit og hins vegar deild sem hefur umsjón með vettvangsathugunum í samstarfi við önnur eftirlitssvið stofnunarinnar. Lagalegt eftirlit ber ábyrgð á ýmsum verkefnum tengdum reglubundnu eftirliti s.s. veitingu starfsleyfa, afturköllun þeirra, afgreiðslu tilkynninga um virkan eignarhlut og veitingu umsagna um samþykktir og reglur lífeyrissjóða. Auk þess aðstoðar lagalegt eftirlit önnur eftirlitssvið stofnunarinnar við úrlausn verkefna þegar reynir á túlkun laga og reglna og tekur þátt í vinnu við setningu laga, reglna og tilmæla. Vettvangsathuganir hafa það hlutverk að sannreyna upplýsingar, afla nauðsynlegrar þekkingar á starfsemi eftirlitsskyldra aðila og ganga úr skugga um fylgni við lög og reglur með afmörkuðum athugunum á starfsstöð eftirlitsskyldra aðila. Slíkar athuganir geta bæði beinst að tilteknum afmörkuðum þáttum í starfseminni sem og einstökum aðilum heildstætt.

Starfssvið

 • Ábyrgð á og umsjón með daglegum rekstri sviðsins
 • Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
 • Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs sem utan
 • Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og opinbera aðila
 • Erlend samskipti og samstarf

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistara- eða embættispróf í lögfræði
 • Þekking á löggjöf á fjármálamarkaði og stjórnsýslurétti
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum og/eða fjármálamarkaði
 • Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Umsjón með starfinu hafa Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknarfrestur til: 29. janúar 2018
Sækja um