Fjármálastjóri - Veðurstofa Íslands

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf fjármálastjóra. Fjármálastjóri mun veita Skrifstofu fjármála forstöðu sem er ný skipulagseining innan stofnunarinnar. Fjármálastjóri sinnir daglegri stjórnun skrifstofunnar þar sem starfa fjórir starfsmenn, ásamt því að sitja í framkvæmdaráði, sem tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir stofnunina.

Hlutverk og meginverkefni:

 • Ábyrgð á fjármálastjórn stofnunarinnar í samráði við forstjóra
 • Ábyrgð á starfsemi Skrifstofu fjármála
 • Yfirumsjón með áætlanagerð stofnunarinnar
 • Yfirumsjón og samskipti við ráðuneyti vegna fjárlagagerðar
 • Ábyrgð á reikningshaldi og launavinnslu, frágangi reikningsskila og annarra upplýsinga til FJS, ráðuneytis, alþjóðaflugs (ICAO) og fjármálastofnana
 • Mótun, vinnsla og greining fjármálatengdra upplýsinga í samræmi við þarfir stjórnenda stofnunarinnar
 • Ábyrgð á að innkaupastefnu sé framfylgt
 • Ráðgjöf innan stofnunarinnar varðandi fjárhagslega hlið samningagerðar

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði viðskipta eða rekstrarfræði
 • Þekking og reynsla af stjórnun fjármála og uppgjörsvinnu
 • Leiðtogahæfni
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
 • Hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum
 • Þekking og reynsla af rekstri fyrirtækis eða stofnunar
 • Góð kunnátta í Excel og öðrum Office 365 kerfum
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli
   

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum.
 

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla að bættu öryggi almennings, eigna og innviða gagnvart öflum náttúrunnar, jafnframt því að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og samfélagslega hagkvæmni. Því hlutverki sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun, varðveislu og greiningu gagna, rannsóknum, þróun og miðlun upplýsinga.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Á Veðurstofunni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 75 manns við athugana-og eftirlitsstörf víðsvegar um landið.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is
 

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Upplýsingar veita:
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is
 

Umsóknarfrestur til: 16. desember 2019
Sækja um