Framúrskarandi fagaðilar - VIRK

VIRK leitar að fagaðilum sem hafa bæði menntun og viðamikla klíníska reynslu sem sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar eða iðjuþjálfar.  Sérfræðingar VIRK koma að ákvörðunum í málum einstaklinga í þjónustu VIRK og þurfa að geta haldið utan um krefjandi og flókin verkefni. Þeir taka virkan þátt í þróunarvinnu og verða að sýna sveigjanleika í starfi sínu.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur, sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi eða iðjuþjálfi
• Viðamikil reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi, a.m.k. fjögur ár
• Reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á verkefnastjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan  starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu
með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

VIRK hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 17. desember 2018
Sækja um