Deildarstjóri framkvæmda- og tæknideildar - Árborg

Sveitarfélagið Árborg leitar að deildarstjóra framkvæmda- og tæknideildar. Framkvæmda- og tæknideild er ný deild á mannvirkja- og umhverfissviði sem mun stýra hönnunarverkefnum og gerð áætlana um framkvæmdir og fjárfestingar. Deildin mun halda utan um og tryggja vandaða verkefnastjórnun á sviðinu og hafa umsjón með vali, þróun og innleiðingu á rafrænum tæknilausnum fyrir mannvirkja- og umhverfissvið og opinbera þjónustu. Meðal slíkra lausna er nýtt landupplýsingakerfi sveitarfélagsins, OneLand, og DMM, Dynamic Maintenance Management system, sem er hugbúnaðarkerfi fyrir viðhaldsstjórnun og rekstur.


Framkvæmda- og tæknideild er stofnuð til að takast á við mikinn vöxt í sveitarfélaginu, sem nær yfir Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyri og gamla Sandvíkurhrepp. Vegna íbúafjölgunar hafa framkvæmdir og nýfjárfestingar aldrei verið eins miklar á þessu svæði. Nýr deildarstjóri mun leiða uppbyggingu og þróun deildarinnar og gegna lykilhlutverki í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum mannvirkja- og umhverfissviðs.


Verkefni deildarinnar snerta alla þætti mannvirkja- og umhverfissviðs, s.s. umhverfismál, hreinlætismál, dýramál, veitumál og gatnagerð, bæði viðhald og nýframkvæmdir, í samráði við stjórnendur í viðkomandi málaflokkum. Deildinni er einnig ætlað að stýra skrifstofu sviðsins og stjórnsýslu þess, s.s. umsýslu nefnda sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Verk-, tækni-, byggingarfræðimenntun eða sambærilegt nám er skilyrði
 • Reynsla af ráðgjöf og verkefnastjórnun er æskileg
 • Reynsla af verklegum framkvæmdum er æskileg
 • Reynsla af áætlanagerð er æskileg
 • Menntun og reynsla í verkefnastjórnun er kostur
 • Reynsla af stjórnun starfsmanna  á sambærilegu verkssviði er kostur
 • Frumkvæði, framsýni og geta til að starfa undir álagi
 •  Skipulagsfærni til að þróa áætlanir og aðferðir til lengri tíma
 • Öryggi í allri talnameðferð og góð kostnaðarvitund
 • Geta til að hafa góða yfirsýn yfir mörg og mismunandi verk og verkþætti
 • Samskiptahæfni sem miðar að því að stýra hópi starfsmanna og verkefnateymum
 •  Reynsla og þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga kostur
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Helstu verkefni
• Umsjón með áætlanagerð, hönnun, útboðum og verkefnastjórnun fyrir framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins
• Umsjón og eftirfylgni fjárhagsáætlana sviðsins og fjárfestingaáætlunar
• Daglegur rekstur og stjórnun deildarinnar og mótun starfsemi hennar
• Umsjón með skrifstofu, stjórnsýslu og nefndarstörfum á mannvirkja-
og umhverfissviði
• Störf með nefndum sviðsins eftir því sem þörf krefur
• Umsjón með þjónustu við íbúa og samskipti vegna verkefna sviðsins

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

Umsóknarfrestur til: 25. júní 2019
Sækja um