Skipulagsfulltrúi

Laus er til umsóknar staða skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita.  

Skipulagsfulltrúi starfar með sameiginlegri skipulagsnefnd sveitarfélaganna á svæðinu. Hann hefur umsjón með skipulagsgerð á svæðinu og hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi. Skipulagsfulltrúi skal uppfylla kröfur um menntun og starfsreynslu samkvæmt 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

Starfssvið:

 • Yfirumsjón skipulagsmála í sveitarfélögunum.
 • Útgáfa framkvæmdaleyfa.
 • Leiðbeiningar til sveitarfélaganna um skipulagsmál.
 • Undirbúningur funda skipulagsnefndar, lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála.

Menntun og hæfniskröfur:

 • Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
 • Umsækjandi skal uppfylla menntunar og hæfniskröfur samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.
 • Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
 • Metnaður og frumkvæði til að ná árangri í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni í ræðu og riti.
 • Góð almenn tölvukunnátta.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveitanna (UTU) er skrifstofa skipulags- og byggingarfulltrúa fimm hreppa í uppsveitum Árnessýslu og Ásahrepps í Rangárvallasýslu. Um nokkurra ára bil var tæknisvið hjá stofnuninni en nú er starfsemin eingöngu bundin við skipulags- og byggingarfulltrúa. Hjá embættinu starfa tíu manns og fer starfsemin að mestu leyti fram á Laugarvatni. Mörg sumarhús eru á svæðinu og einkennir það starfsemi UTU umfram önnur skipulags- og byggingarembætti á landinu.

Frekari upplýsingar veitir formaður skipulagsnefndar, Björgvin Skafti Bjarnason í síma 895-8432 eða á netfangið oddviti@skeidgnup.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur til: 30. janúar 2020
Sækja um